Thursday, May 26, 2016

Nadi pembangunan

Telekomunikasi merupakan salah satu nadi pembangunan negara yang bertindak menghubungkan para peniaga, memudahkan transaksi pembayaran online serta perbankan internet.

Boleh dikatakan hampir keseluruhan pengguna telefon pintar bergantung kepada kemudahan telekomunikasi dalam urusan seharian mereka.

Namun setiap dari kita harus memanfaatkan penggunaan telefon lintar untuk perkara yang berfaedah.

0 comments:

Post a Comment